Подушка-думка и её разновидности

Думка — матеріальна?

Науковці уже підтвердили на основі численних досліджень, що думка людини, яка утворюється в мозку, має матеріальну основу. Московський психолог Яків Гальперін проводив досліди, щоб вивчити силу думки. Він виявив, що думка не тільки є матеріальною, але й має вагу і енергію. Думкою можна вилікувати хвороби. Однак також можна і завдати шкоди або вбити людину. Кажуть: за добро і зло — кожному відплатять за вчинками його. А Яків Гальперін вважає, що не тільки за вчинки, а й за думки всім буде відплачено — негативна думка подібна бумерангу, стверджує він.

Кендіс Перт, доктор молекулярної біології і автор популярної книги «Молекули емоцій», вперше науково пояснила, як негативні думки можуть перетворитися у хвороби. Варто людині сказати що-небудь або про щось подумати, як нейропептиди — біологічно активні сполуки — починають подорожувати її організмом. Хімічні речовини, що виділяються під впливом негативних емоцій — роздратування, злості, образи — отруюють її тіло. Піддаючись негативним думкам, людина виснажує свою імунну систему і може захворіти. Коли ж думки сповнені таких почуттів, як любов, спокій і щастя, то нейропептиди починають виробляти інші хімічні речовини, які підсилюють опірність організму, вважає учений.

Юрій Хван, автор науково-популярної книги «Еліксир здоров’я» і прихильник альтернативної «енергетичної» медицини, стверджує, що під впливом негативних думок на клітинному рівні в певній області тіла виникає згусток негативної енергії. Цей згусток поступово зростає в розмірі. Через деякий час наявність у клітині негативної енергії передається як контрольний сигнал у мозок у вигляді депресії або больових відчуттів.

І в результаті у людини з’являються симптоми. Здорова, на перший погляд, людина починає більше втомлюватися, у неї погіршується настрій, вона стає апатичною, дратівливою. Таким чином, формується підгрунтя для хвороби. Після цього, щоб хвороба звалилася на ослаблений організм, досить лише невеликого поштовху, на думку Хвана.

Приблизно такої ж точки зору дотримується і Олександр Свіяш, директор тренінгового психологічного центру О. Свіяша і автор 13 книг з практичної психології.

У своїй книзі «Хочеш бути здоровим? Будь таким!» він пише, що коли людина страждає від негативних думок, то емоційні енергії починають вирувати в її тілі, створюючи згустки, які називаються думкоформами. Негативні думкоформи скупчуються в мозку, починаючи впливати на рух енергій уже в енергетичному тілі. У русі потоків ефірної енергії виникає порушення, і замість спокійного і рівного протікання з’являються провали, застої, завихрення і інші нездорові спотворення в енергетиці людини. Деякі клітини або цілі органи недоотримують потрібну кількість життєвих сил і починають хворіти. А спотворення енергетичного характеру, у свою чергу, відбиваються на фізичному тілі людини у вигляді різних хвороб.

Негативні думки впливають на енергетичне тіло і безпосередньо, вважає Свіяш. Приміром, коли людину переповнює злість, її ефірне тіло починає рухатися, наливаючи силою м’язи тіла. Однак частіше людина своїми самопринизливими переживаннями на кшталт «мені так погано, я нікому не потрібен, ніхто мене не любить, мені боляче» виганяє ефірну енергію зі свого тіла, яка все більш і більш слабшає. Іноді подібні негативні думки призводять до депресії і повної відсутності життєвих сил і настрою.

Разом із тим, Свіяш допускає, що описаний ним механізм впливу емоцій на енергетику і здоров’я людини необов’язково є абсолютно вірним, однак зауважує, що залежність між ними все ж очевидна. Тому, вважає психолог, якщо людина хоче бути фізично і психічно здоровою, їй слід звертати увагу на свої думки та емоції і докладати зусилля до того, щоб стримувати їхні негативні прояви.

Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки

Науковий стиль української мови має свої особливості. Його основна функція — інформативна (повідомлення, пояснення, з’ясування, обґрунтування, класифікація понять, систематизація знань, аргументований доказ); завдання — передавання інформації. Загальні ознаки наукового стилю — поняттєвість, об’єктивність, точність, логічність, доказовість, аргументованість, переконливість, узагальнення, абстрагованість, висновки; мовні ознаки — усна і писемна форми, широке використання термінів та іншомовної лексики, номенклатурних назв, символів, таблиць, діаграм, схем, графіків, цитат, переважання складних речень; форма тексту — монологічна (опис, міркування).

Активно функціонуючи в різних формах вираження наукової думки (найчастіше — у письмовій, рідше — в усній), науковий стиль розгалужується, за традиційною класифікацією, на чотири основні різновиди: власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний, науково-публіцистичний.

Науковий текст — спосіб репрезентації наукової інформації, результат наукового дослідження.

Особливості наукового тексту ^ науковий текст обов’язково відображає ту чи іншу проблему, висуває гіпотези, орієнтує на нове знання, характеризуються доцільністю і раціональністю усіх положень, орієнтований на досягнення дослідницької мети та завдань;

У він має раціональний характер, складається із суджень, умовиводів, побудованих за правилами логіки науки і формальної логіки;

«/ широке використання понятійного, категоріального апарату науки;

/ текст не грунтується на образі, не активізує почуттєвий світ його читача, а орієнтований на сферу раціонального мислення;

^ його призначення не в тому, щоб змусити повірити, а в тому, щоб довести, обгрунтувати, аргументувати істину. Структура наукового тексту

 • 1. Вступна частина, у якій окреслюють проблему, мету і завдання, гіпотези і методи дослідження.
 • 2. Дослідна частина тексту описує дослідження і його результати.
 • 3. Висновкова частина тексту регламентує висновки і рекомендації для проведення подальших наукових досліджень.

Мистецтво наукового тексту полягає у тому, щоб не тільки рельєфно відобразити окремі його складові, а й інтегрувати їх у цілісність. Загальні вимоги до наукового тексту

 • o Текст має бути чітко структурованим, переділятися на розділи і параграфи. Потрібно прагнути того, щоб кожен розділ був самостійним науковим дослідженням з певної складової загальної проблеми, щоб кожну складову було викладено в тексті, а текст був цілісним, а не фрагментарним.
 • o Крім членування тексту на розділи і параграфи, він має деталізований розподіл на значеннєві частини, абзаци і речення. Варто пам’ятати, що надмірне дроблення тексту утруднює його сприйняття, тому абзаци мають бути обґрунтованими і зводитися до викладу однієї думки.
 • o Текст має вирізнятися ком позиційністю.
 • o Початок і кінець абзаців у науковому тексті — це найбільш інформативні місця; інші речення тільки розкривають, деталізують, обґрунтовують, конкретизують головну думку або є сполучними елементами.
 • o Під час викладу матеріалу необхідно уникати понять, які не можна тлумачити однозначно.
 • o У тексті не має бути повторів, зокрема, це стосується висновків, написання яких передбачає новий рівень систематизації й узагальнення.
 • o Науковий текст позбавлений авторського «Я». Перевагу варто надавати безособовим формам викладу.
 • o Він має вирізнятися стислістю і ясністю викладу, відповідати формулі «Думкам просторо, а словам тісно». Ця вимога передбачає запобігання повторів, багатослів’я, зайвих слів, канцеля-ризмів тощо.

Декоративные подушки в интерьере: в каком цвете?

И еще немного о том, как подобрать цвет диванных подушек для гостиной и спальни.

Тон в тон. Самый простой и незатейливый вариант — диванные подушки в цвет дивана (или кроватные — в цвет покрывала). Просто и скучно? Возможно. Но это решение позволит подчеркнуть строгость классики или сдержанность минимализма. Таким образом, подушки в цвет фона — это варианты, более всего подходящие для интерьеров в классическом и минималистском стиле.

Более интересен близкий к этому вариант — подушки в цвет дивана или покрывала, но с рисунком или орнаментом другого цвета или нескольких цветов.

Акцент. Противоположное решение — акцентные подушки, выделяющиеся на фоне дивана, кресла или покрывала своей яркостью.

Черное и белое. Черно-белые подушки украсят диван или кровать любого цвета. При этом вовсе необязательно сочетать их с чем-то еще. Это могут быть подушки с черно-белым орнаментом или с рисунком шкуры зебры. Эти контрастные элементы выглядят впечатляюще и более всего подходят для элегантных современных интерьеров.

Комбинация. Любой из перечисленных вариантов можно скомбинировать с другим или даже с несколькими. Например, для декора дивана можно использовать одновременно подушки под цвет фона, в контрастном цвете и черно-белые

Удачная комбинация подушек разных цветов и фактур всегда привлекает внимание, делая интерьер элегантным и демонстрируя хороший вкус хозяев

Автор статьи: Елена Кравцова

Обзор видов

Сегодня в продаже встречается огромное количество мебельных подушек, в свете чего при необходимости удастся подобрать даже самый креативный экземпляр для своего интерьера

Для удобства выбора производители разделили продукцию данной категории на несколько основных разновидностей, принимая во внимание конструкционные особенности аксессуаров

Думки

Стандартный вариант, который представляет собой изделие небольшого размера. Оно может быть использовано не только для декоративных целей, но и для отдыха. Думки можно класть под спину, голову или ноги, такие подушки позволят расслабить мышцы, принять удобное положение тела на диване.

Чаще всего думки имею квадратную форму, что считается неоспоримым достоинством изделий, поскольку такие аксессуары будут прекрасно сочетаться с любым интерьером, их можно использовать на диванах разной конфигурации и размера.

Стеганые

Следующая разновидность включает в себя изделия разной формы. Выделяются данные модели тем, что их чехол будет простеган по периметру при сохранении определенной симметрии размещения строчек.

Турецкие

Аксессуары из данной категории могут иметь какие угодно размеры и формы. Очень часто в продаже встречаются квадратные и прямоугольные подушки, также при необходимости можно отыскать круглые изделия. Отличительной особенностью продукции считается ее оформление в ярко выраженном восточном стиле. Отдельного внимания турецких аксессуаров заслуживают используемые украшения – различные сборки, складки, чехлы с тематическим декором.

Секционные

Среди предложенного ассортимента диванных подушек также встречаются откидные модели, выделяющиеся секционной поверхностью с наполнителем.

Валики

Подушки, входящие в данную категорию, выделяются среди остальных разновидностей своей удлиненной формой. Изделия могут быть большими, которые используются на тахте или диване в качестве подлокотников. Также длинные подушки-валики можно подкладывать под спину или голову, используя одну или несколько изделий.

В отдельную категорию выделяют подушки, имеющиеся нестандартные размеры и форму. К ним можно отнести детские аксессуары, по своему внешнему виду имитирующие животных, буквы или цифры, другие геометрические фигуры.

Геть негативні думки

Оскільки негативні думки настільки сильно впливають на самопочуття людини, що можуть навіть стати причиною ослаблення імунітету і в результаті — хвороби, виникає животрепетне питання про те, як їх прогнати.

Медитація — ефективний метод боротьби з негативними думками. Фото: ua.clearharmony.net

Психолог Тетяна Дубицька радить: «Як тільки з’являються нав’язливі негативні думки, скажи їм «стоп». Спробуй розслабитися, зробити кілька глибоких вдихів-видихів, при цьому уявляючи або відчуваючи щось приємне, і починай створювати позитивний розвиток подій».

Відомий психолог Луїза Хей більше 30 років тому без допомоги лікарів шляхом «прощення, правильного харчування, розслаблення і очищення» зуміла самостійно вилікуватися від раку. Вона стверджує: «Коли ви в щось вірите, це стає реальністю для вас… Коли ви вірите, що любов переповнює світ, я люблю і люблять мене, коли ви від заходу до світанку і від світанку до заходу повторюєте цю фразу, то саме так і складеться ваше життя, і ви будете дійсно це відчувати. І навпаки…»

Декоративные подушки-думки и их разновидности

Думки бывают разных форм, размеров и цветов. Классические, вязаные, на травах… Каждый может выбрать и купить себе такую подушку по вкусу. Если вы не нашли подходящую подушку в магазине, то можно сшить или связать ее самостоятельно.

Квадратная, круглая, прямоугольная или овальная

Думка может быть любой формы. Можно сшить красивую наволочку-чехол и надеть ее на уже готовое изделие. А можно полностью изготовить самостоятельно. Дизайн и форма таких подушек должна сочетаться с основными элементами интерьера, подходить под обои или шторы, а может быть ярким и неповторимым аксессуаром, который будет только у вас. Наволочка должна быть из плотного материала, например, из гобелена, кожи, бархата, замши. Может быть изготовлена из одной ткани или сочетать в себе несколько вариантов.

Видео: Как сшить наволочку на думку подушку

Вязаная, из лоскутков…

Украшена бусинами или бисером, яркими вставками или картинками. Сейчас такие аксессуары снова входят в моду, они могут быть украшены вышивкой, росписью, иероглифами, рюшами, бантами, абстрактными рисунками или аппликациями. А также:

 • вязаные думки могут быть выполнены в форме животных, овощей, фруктов или других предметов, все зависит от фантазии мастерицы. Например, можно связать думку в форме черепахи, панцирь выполнить из разноцветной пряжи, готовое изделии украсить бусинами, шляпкой или шарфиком;
 • красиво и интересно смотрятся думки в вязаных чехлах. Для стиля «прованс» подойдут ажурные наволочки, связанные при помощи крючка. Узор на спицах можно создать для деревенского или норвежского стиля. Для хай-тека подойдут наволочки в сдержанных тонах с геометрическим рисунком;
 • если у вас много разнообразных лоскутов ткани, то и их можно использовать для создания думки в стиле пэчворк. Если вы будете комбинировать ткани, то постарайтесь использовать в одном изделии те, которые схожи по фактуре и свойствам;
 • для набивки лучше использовать синтепух или файбертек — они не теряют изначальную форму даже после стирки и не являются аллергенами. Если вы решили изготовить думку в виде валика, то для набивки можно взять обычный поролон.

С травами

В качестве наполнителя для таких подушек можно использовать не только привычный пух или синтепон, но и различные травы. Они могут помочь успокоиться или расслабиться:

 • чтобы взбодриться и хорошо чувствовать себя утром — нужно наполнить подушку смесь из высушенной цедры лимона, апельсина, мелиссы, эфирных масел лимона, мандарина и апельсина;
 • для свежести — сушеные листья лаванды, шалфея, лепестков розы и капли эфирного масла розы;
 • лаванда и жасмин оказывают тонизирующее действие — смешать высушенные цветы, и за ночь, проведенную в соседстве с этими цветами, вы отдохнете и будете полны сил;
 • мята помогает расслабиться, и способствует глубокому, спокойному сну. Для этого нужно наполнить подушку смесью из высушенных трав мелиссы, мяты, полыни и ромашки;
 • гвоздика помогает очищать воздух в комнате. Для этого нужно взять высушенную гвоздику, лаванду, лепестки роз, по капле эфирного масла гвоздики и лаванды, перемешать и заполнить этой смесью подушку;
 • для спокойного и хорошего сна и успокоения нервной системы также поможет смесь из розы, валерианы, лимона и герани;
 • при нарушениях давления поможет наполнитель из ели, сирени, тополя и сосны. При болезных легких — вереск, эвкалипт, береза и липа. От головной боли — сирень.


Фото: Подушка-думка с травами

Варианты дизайна

Сегодня декор подушек поражает многообразием используемых для их изготовления техник. В продаже можно встретить модели с завязками или застежками, пуговицами, имитирующими изображение животных, кроме того, изделия часто украшают стяжками и узлами, бантами и лентами разных цветов.

Оригинальные интерьерные аксессуары часто оформляют в популярном ретро-стиле, используя фотопечать на ткани. Как правило, изображение переносится на натуральные материалы при помощи техники прямой печати.

Чехлы могут оформляться в технике пэчворк, при необходимости можно приобрести вышитые подушки, украшенные разноцветными перьями. В качестве удачного декора для подушек используются кисти и складки, цветные или однотонные рюши, оборки, стразы или бисер.

Материалы

Полотно, из которого делают съемные наволочки или чехлы для мебельных подушек, может быть разным. Покупателям доступны варианты, сделанные из натуральных, синтетических или комбинированных волокон. Чаще всего в продаже можно встретить подушки из следующих материалов:

 • мягкая замша – натуральное сырье с приятной текстурой, которое в процессе изготовления подвергается специальной обработке;
 • гобелен – натуральный или комбинированный материал с плотным рисунком на поверхности;
 • парча – шелковое сырье, в процессе изготовления которого используются металлические нити;
 • джинс – доступный и практичный материал, выполненный из натуральных волокон;
 • мешковина – натуральная пряжа, состоящая из конопляных волокон;
 • лен – не менее востребованное сырье, используемое для изготовления чехлов для диванных подушек;
 • мех – натуральный или синтетический;
 • натуральная или искусственная кожа;
 • хлопок и бязь – простые натуральные материалы, часто используемые на производстве;
 • пряжа – представлена разными по плотности и составу нитями.

Среди всего ассортимента кожаные изделия выделяются большим количеством преимуществ, поскольку имеют респектабельный внешний вид. Искусственные разновидности выделяются не меньшей практичностью и красотой. Кожаные подушки прекрасно сочетаются с любыми диванами, отлично дополняют классические и современные интерьеры. Кожа практична и проста в уходе.

Вязаные наволочки станут не меньшим украшением в помещении, их вполне возможно сделать самостоятельно или же приобрести модель ручного изготовления, уникальную по своему оформлению. Такие подушки положительно влияют на создание атмосферы уюта в комнате.

Очень популярны изделия с ворсовыми чехлами. Как правило, в качестве материала для таких наволочек используется акрил или флис.

Помимо оформления верха подушки, для создания диванных подушек используется разный наполнитель. Сегодня в продаже присутствуют модели следующих разновидностей:

 • полиэстер – материал подходит для разных по форме и размеру диванных подушек;
 • холлофайбер – практичный наполнитель, стойкий к возгоранию, обладает водоотталкивающими свойствами;
 • файберлон – материал не пропускает воздух, быстро принимает первоначальную форму после механического воздействия;
 • комфорель – новинка в ассортименте наполнителей, которая выделяется минимальной массой и легкостью в уходе;
 • холлофан – сырье, представляющее собой переплетение волокон с максимальным натяжением;
 • синтепон – проверенный наполнитель для подушек, состоящий из разного рода синтетических волокон;
 • перо – в продаже встречаются изделия с наполнителем в виде гусиного или утиного пуха и пера, которые будут иметь большую массу, а также низкий уровень гигиеничности.

Красивые примеры в интерьере

Композиция из ярких подушек разного размера с принтом и без него станет настоящим украшением дивана. А цветовая гамма, повторяющая общее оформление обивки мебели, обеспечит идеальное сочетание аксессуаров.

Несколько подушек необычной формы окажутся изюминкой убранства любой спальни или гостиной. А изумрудный цвет добавит аксессуарам респектабельности и стиля.

Подушки в стиле пэчворк привнесут в интерьер ярких красок, сделав помещение уютным. При этом мебель даже в самом сдержанном цветовом оформлении заиграет новыми красками.

Роскошный классический интерьер требует соответствующих аксессуаров. Поэтому вычурные резные диваны будут прекрасно гармонировать с комплектом атласных подушек, оформленных в виде подарков в праздничной упаковке с бантом.

О том, как сшить подушку для дивана своими руками, вы можете узнать ниже.

Роли декоративных подушек в интерьере

Вряд ли следует раскрывать пункт об уюте и удобстве подушек — это и так очевидно. А вот об их стилеобразующей роли стоит сказать несколько слов. Правильно подобранные декоративные подушки могут стать визитной карточкой интерьера, сообщающей о его стилевой принадлежности.

Это в полной мере можно отнести к таким стилям, как восточный, арабский, марокканский. Для привнесения в интерьер восточного колорита можно использовать уже упомянутые круглые подушки или думки с восточным орнаментом и кисточками. Однако подчеркнуть стиль помогут и обычные однотонные думки. В этом случае подушек должно быть много и обязательно в разных цветах, причем непременно в насыщенных и сочных.

Бархатные или гобеленовые думки и валики с бахромой и кисточками поддержат тему роскоши в интерьерах таких стилей, как классицизм, ампир и т.п. Они будут гармонировать с абажурами и ламбрекенами, украшенными бахромой, что так типично для данных стилей.

Кожаные подушки, благодаря своей лаконичности и холодности, могут стать гармоничным дополнением остальных элементов в минималистском интерьере.

Диванные подушки из кожи, меха и с рисунком шкуры животных станут прекрасным тематическим украшением для интерьеров в таких стилях, какафриканский и сафари.

Подушки из ценного меха или его имитации, а также из кожи отразят «снобистскую» сущность интерьера в стиле гламур или необарокко.

Подушки в качестве акцентов удобны: обходятся они недорого и места занимают мало. В любой момент их можно поменять, изменив тем самым акцентный цвет в интерьере. Впрочем, менять подушки необязательно — достаточно будет заказать для них новые чехлы-наволочки.

Есть еще одна привлекательная черта этого декоративного элемента, заключающаяся в том, что подушки-акценты работают не сами по себе, а только в паре с фоном. Речь идет о диванах, креслах, покрывалах или изголовьях кровати. На нейтральном фоне яркие подушки «сияют», а на ярком — выделяются контрастом. В любом случае смотрятся они очень эффектно.

Что такое подушка-думка

Подушка-думка — это декоративная подушка небольшого размера, предназначенная для непродолжительного сна или отдыха, а также удобного размещения на диване, в кровати или кресле.

История думки берет свое начало ещё в древности, в странах Древней Азии и Ближнего Востока. Постепенно они видоизменялись и совершенствовались. И однажды эти изделия дошли до Руси, где такие подушки также обрели широкое распространение и их называли «думка», «думочка». Они получили такое название, потому что их подкладывали под щеку или накрывали ими ухо, чтобы отдалиться от внешнего мира и уйти в мир дум.

Декоративные подушки в интерьере: какие они бывают и где находят применение?

Самые распространенные подушки — так называемые «думки». Это прямоугольные, чаще квадратные подушки стандартного вида. Размер думок небольшой — как правило, со сторонами от 20 до 40 см.

Распространены и подушки-валики. Они могут заменять собою подлокотники дивана или кресла и подголовники кровати. Но чаще их просто комбинируют с классическими думками для разнообразия. Для декора детских помещений валики трансформируются в подушки-конфеты.

Чуть реже в интерьерах встречаются круглые подушки. Некоторые круглые изделия у нас называют «турецкими» — это присборенные круглые подушки пышной формы.

Чехлы или наволочки диванных подушек изготавливают из самых разных материалов.

Диванные подушки большого размера позволяют удобно расположиться на полу, поэтому ими часто укомплектовывают детские игровые уголки и зоны отдыха для взрослых (наподобие восточного чил-аута).

Правила ухода

Большую часть представленных в продаже изделий вполне возможно почистить в домашних условиях. Изделия с синтетическим наполнителем поддаются машинной стирке. В особенности это будет актуально для подушек, используемых для садового дивана – такие изделия можно будет постирать без дорогостоящей химчистки.

Особого внимания потребуют изделия с натуральным наполнителем – пером. Такие аксессуары, которые находятся в активной эксплуатации, нужно будет регулярно обрабатывать кварцевой лампой, выносить на свежий воздух для просушки.

Производители рекомендуют стирать подушки на деликатном режиме, при максимальном нагреве воды до +40 градусов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Психология жизни
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector